ANESHA (07002024)

 

ANESHA

       
 A l l g e m e i n e s 
ANESHA am 01.05.2018 bei Strasbourg (FRA) am Rhein
ENI-Nummer: ENI No.: 07002024
MMSI-Nummer: MMSI-No.: 269057529
Rufzeichen: Call Sign: HE7529
Heimathafen: Homeport: Basel
Flagge: Flag: SUI
 
 H a u p t a b m e s s u n g e n 
Länge über alles: Lenght over oll: 135,00 m
Breite: Breadth: 11,45 m
Tiefgang: Draft: 1,50 m
Bruttoraumzahl: Gross Tonnage:  
Tragfähigkeit: Deadweight:  
     
 B a u d a t e n 
Baujahr: Year of built: 2014
Werft: Yard: Vahali Shipyard, Zasavica Sremska Mitrovica (SRB)
Baunummer: Building No.: NB550
     
 M a s c h i n e 
Hauptmaschine: main engine: 2x Caterpillar 3508 C 
Leistung: Power Output: 1.567 kW
Geschwindigkeit: Power:  
     
 K a p a z i t ä t 
Passagiere: passengers: 180
Kabinen: cabins: 97
Besatzung: crew: 44
     
 M a n a g e m e n t 
Betreiber:
Operator: Phoenix Reisen, Bonn (DEU)
Manager:
Manager: Phoenix Reisen, Bonn (DEU)
Eigner:
Owner: Scylla AG, Baar (SUI)
     
 H i s t o r i s c h e   D a t e n 
Bisherige Namen:
Previous names: ANESHA (2014)
   

ANESHA am 01.05.2018 bei Strasbourg (FRA) am Rhein
Aufgenommen am 01. Mai 2018 bei Strasbourg (FRA) Copyright © by Wolfram Tribull

ANESHA am 01.05.2018 bei Strasbourg (FRA) am Rhein
Aufgenommen am 01. Mai 2018 bei Strasbourg (FRA) Copyright © by Wolfram Tribull

ANESHA am 01.05.2018 bei Strasbourg (FRA) am Rhein
Aufgenommen am 01. Mai 2018 bei Strasbourg (FRA) Copyright © by Wolfram Tribull